Choose your country / language

BALINIT DYLYN

La destacada protecció contra la corrosió i les propietats antiadherents, han fet de BALINIT® DYLYN un recobriment ben consolidat. Les seves propietats de protecció contra el desgast i de fregament són especialment importants per a l'enginyeria mecànica, el processat de plàstics i la indústria de semiconductors.

Durant el procés de deposició química en fase vapor assistida per plasma (PACVD, Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition), es crea una reacció química a causa de l”activació i ionització del plasma. La qualitat i rendiment òptims estan assegurats ja que el recobriment es duu a terme en un ambient net i sota condicions de buit, i també gràcies a la manipulació adequada de les peces i components, una tasca crítica en la que tenim molta experiència.

BALINIT® DYLYN també s'utilitza per a aplicacions de cavitats i motlles per a la indústria mèdica i per a les indústries del packaging (especialment fabricants de taps roscats i botelles PET), i també per a totes les peces mòbils i correderes dels motlles per injecció.

BALINIT DYLYN PRO
Material de recobriment a-C:H:Si
Tecnologia de recobriment PACVD
Color de recobriment Negre
Duresa recobriment HIT [GPa]* ~ 15-25
Coeficient de fregament (sec) vs. acer** 0.05 - 0.2
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 350
Temperatura de procés [°C] < 220
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
**Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.
BALINIT DYLYN PLUS
Material de recobriment a-C:H:Si
Tecnologia de recobriment PACVD
Color de recobriment Negre
Duresa recobriment HIT [GPa]* ~17-23
Coeficient de fregament (sec) vs. acer** 0.05 - 0.2
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 350
Temperatura de procés [°C] < 220
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
**Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.
BALINIT DYLYN
Material de recobriment a-C:H:Si
Tecnologia de recobriment PACVD
Color de recobriment Negre
Duresa recobriment HIT [GPa]* ~ 15-25
Coeficient de fregament (sec) vs. acer** 0.05 - 0.2
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 300
Temperatura de procés [°C] < 220
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
**Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up