Choose your country / language

BALINIT DLC STAR coated
Star Tappet
BALINIT DLC STAR coated for diesel injector
BALINIT DLC STAR coated for collet chucks

BALINIT® DLC STAR és un recobriment de carboni tipus diamant modificat amb una capacitat de suport de càrrega millorada. Una capa dura i robusta de base metàl.lica (nitrur de crom) ofereix la duresa superficial adequada i augmenta la resiliència del recobriment superposat de carboni tribològicament eficaç. BALINIT DLC STAR es caracteritza per un rendiment tribològic encara més alt que BALINIT C, BALINIT C STAR i BALINIT DLC. Per això, s'utilitza per als components més complets en els sistemes d’injecció diesel i components de motors.

BALINIT DLC STAR
Material de recobriment CrN / a-C:H
Tecnologia de recobriment PACVD
Color de recobriment negre
Duresa recobriment HIT [GPa]* ~15-25
Coeficient de fregament (sec) vs. acer** 0.1 - 0.2
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 300
Temperatura de procés [°C] < 250
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
**Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up