Choose your country / language

DLC coatings on camshafts and other valve train parts
Reducing friction and wear in motorsports
BALINIT CAVIDUR-coated for piston ring
BALINIT CAVIDUR-coated for tappet
BALINIT CAVIDUR-coated for valve

Els components amb recobriments de carboni tipus diamant (DLC) s'han instaurat a sèries de carreres com NASCAR, Formula 1, WRC, i DTM, per la seva baixa fricció, alta resistència al desgast i llarga vida útil. BALINIT® CAVIDUR és el recobriment DLC per a components de trens de vàlvules. Aquest recobriment, a més, ha millorat els components de bicicletes i motocròs des de fa més de 20 anys. Els recobriments DLC, com BALINIT® CAVIDUR, només són un pas en el desenvolupament de motors d'alt rendiment. Sense aquests, les elevades càrregues i els alts rendiments d'avui en dia no serien concebibles.

  • Major rendiment i fiabilitat
  • Fricció i desgast reduïts significativament
  • Vida útil dels components més llarga
BALINIT CAVIDUR
Coating material TiN + a-C:H
Coating technology PACVD
Coating colour negre
Duresa recobriment HIT [GPa]* ~25-35
Coefficient of friction (dry) vs. steel** 0.1 - 0.2
Max. service temp. [°C]**** 350
Typical coating thickness [µm] 250 - 350
General remark All given data are approximate values, they depend on application, environment and test condition.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Measured by nano indentation according to ISO 14577. For multilayers the hardness of the different layers varies. Hardness can be adapted to the application.
**Coefficient of friction (dry) vs. steel Determined by ball-on-disc test in dry condition with an Steel ball according to ASTM G99. During run-in the given values may be exceeded.
****Max. service temp. [°C] These are approximate values out of the field. Due to thermodynamic laws there is a dependency of pressure in application.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up