Choose your country / language

DLC coatings on camshafts and other valve train parts
Reducing friction and wear in motorsports
BALINIT CAVIDUR-coated for piston ring
BALINIT CAVIDUR-coated for tappet
BALINIT CAVIDUR-coated for valve

Els components amb recobriments de carboni tipus diamant (DLC) s'han instaurat a sèries de carreres com NASCAR, Formula 1, WRC, i DTM, per la seva baixa fricció, alta resistència al desgast i llarga vida útil. BALINIT® CAVIDUR és el recobriment DLC per a components de trens de vàlvules. Aquest recobriment, a més, ha millorat els components de bicicletes i motocròs des de fa més de 20 anys. Els recobriments DLC, com BALINIT® CAVIDUR, només són un pas en el desenvolupament de motors d'alt rendiment. Sense aquests, les elevades càrregues i els alts rendiments d'avui en dia no serien concebibles.

  • Major rendiment i fiabilitat
  • Fricció i desgast reduïts significativament
  • Vida útil dels components més llarga
BALINIT CAVIDUR
Material de recobriment TiN + a-C:H
Tecnologia de recobriment PACVD
Color de recobriment negre
Duresa recobriment HIT [GPa]* ~25-35
Coeficient de fregament (sec) vs. acer** 0.1 - 0.2
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 350
Espessor del recobriment [µm] 250 - 350
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
**Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up