Choose your country / language

BALINIT C coated
BALINIT C coated for bevel gear
BALINIT C coated for con rod
BALINIT C coated for roller bearings
BALINIT C

Els recobriment tribològics s’utilitzen majoritàriament per reduir el desgast adhesiu, associat amb el gripatge i la soldadura en fred. Gràcies al seu baix coeficient de fregament i a les bones propietats de lliscament, és ideal per a aplicacions amb mínima lubricació o fins i tot en sec.

BALINIT® C és un recobriment de base WC/C i per tant, una mescla de metall i carboni tipus diamant. El resultat és la millor manera de reduir la fatiga superficial i la tribooxidació.

  • Redueix el desgast adhesiu
  • Coeficient de fregament baix
  • Bones propietats de lliscament
BALINIT C
Material de recobriment a-C:H:Me (WC/C)
Tecnologia de recobriment Sputter
Color de recobriment antracita
Duresa recobriment HIT [GPa]* 10 - 15
Coeficient de fregament (sec) vs. acer** 0.1 - 0.2
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 300
Temperatura de procés [°C] < 250
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
**Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up