Choose your country / language

BALINIT ALTENSA
Productivity gains, cost efficiency and substantial time savings
BALINIT ALTENSA
BALINIT ALTENSA
BALINIT ALTENSA

Les aplicacions de tallat d’engranatges, fresat d’engranatges i el tallat d’engranatges cònics han de reunir cada vegada més requisits.

Es necessiten temps de mecanitzat més i més curts perquè augmenti la productivitat i al mateix temps els costos siguin menors.

Podrà aconseguir aquest objectiu amb la innovadora solució de recobriment a alta velocitat BALINIT® ALTENSA. Així, es beneficiarà de les ràpides velocitats de tall a altes temperatures, el que comportarà enormes increments de productivitat i eficiència.

 

Duresa en calent millorada Menor desgast a alta velocitat de tall
Augment de la resistència al desgast abrasiu Menor desgast del flanc a velocitat de tall moderada i a alta velocitat Una millora significativa en les condicions de velocitat de tall més altes per a tots els materials base (PM-HSS, MC90, carbur)
Menor conductivitat tèrmica Impacte tèrmic reduït en el substrate de les eines (especialment en PM-HSS)
Resistència a la corrosió optimitzada Vida útil més llarga en condicions de tall en sec i alta velocitat de tall

 

 

 

 

 

 

 

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up