\uf1ad

BALIMED CRendiment operatiu prolongat, fins i tot en aplicacions en sec

×
Cargols dentals
Instruments quirúrgics mínimament invasius (MIS)
Serres òssies

Els components d'accionament, tant engranatges i coixinets en dispositius mèdics com els instruments d'ús dental estan exposats a unes tensions mecàniques elevades diàriament. El baix coeficient de fricció i les bones propietats de lliscament fan de BALIMED™ C el recobriment ideal per a aplicacions amb poca lubricació i fins i tot en sec, a temperatures baixes. BALIMED™ C és un recobriment de base WC/C i per tant, una barreja de metall i carboni diamantat. El resultat és la millor manera de reduir la fatiga superficial i la tribooxidació.

 • Especificacions

  Especificacions

  BALIMED C
  Material de recobriment a-C:H:Me (WC/C)
  Color de recobriment Gris
  Duresa del recobriment HIT (GPa)* 8-12 / 12-15
  Coeficient de fregament (sec) vs. acer** 0,1 - 0,2
  Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
  *Duresa del recobriment HIT (GPa) Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
  **Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.
 • Aplicació

  Aplicacions recomanades

  Aplicacions de components

Contacte