Choose your country / language

Dental abutments
Dental instruments and tools
Surgical instruments
Bone drills and reamers

La indústria mèdica no només demana una qualitat absoluta, sinó que també exigeix el compliment de les normes de biocompatibilitat. Per a moltes operacions, també és important que la sang i el teixit no s'adhereixin als instruments quirúrgics. El recobriment BALIMED™ A de color daurat compleix amb tots aquests requisits:

  • La sang i el teixit no s'hi adhereixen
  • Resistent al desgast i amb codi de colors
  • Adequat per a molts instruments i eines quirúrgiques (broques i serres òssies, freses, tisores, etc.)
  • Autoclavable
  • Químicament estable
BALIMED A
Material de recobriment TiN
Tecnologia de recobriment Arc
Color de recobriment Groc daurat
Duresa recobriment HIT [GPa]* 30 +/- 3
Coeficient de fregament (sec) vs. acer** ~ 0.6
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 600
Temperatura de procés [°C] < 350
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia. La duresa es pot adaptar a l’aplicació.
**Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up