\uf1ad

Solucions Balzers Fines capes que marquen la diferència

Solucions Balzers

Tractaments superficials d’eines i components milloren decisivament el seu comportament, rendiment i aspecte visual.

En el dia a dia, la productivitat, eficiència o la primera impressió, són decidits per tan sols unes mil.lèsimes de mil.límetre

Tot el potencial dels tractaments superficials d’Oerlikon Balzers es fa especialment evident quan cal accelerar el procés, tallar materials difícils o quan l’aspecte visual de gran qualitat es considera important.

Utilitzem diferents mètodes per millorar el rendiment d’eines i components o lel seu aspecte visual:

  • PVD (Physical Vapour Deposition, deposició física en fase vapor)
  • PACVD (Pasma-Assisted Chemical Vapour Deposition, deposició química en fase vapor assistida per plasma)
  • Tractaments tèrmics i nitruració

Cada mètode es porta a terme sota condicions de buit, el que permet una deposició reproduïble de capes fines amb composicions definides i característiques específiques.

+ llegir més

Solucions de recobriment basades en PVD i PACVD d’Oerlikon Balzers

Solucions de tractaments tèrmics d'Oerlikon Balzers

Contacte