Choose your country / language

L'acabat de la superfície influeix en la qualitat del recobriment

Els requisits previs per a la perfecta qualitat de recobriment són els següents:

Els requisits previs per a la perfecta qualitat de recobriment són els següents:
Per a eines i components
  • La superfície ha de ser brillant. No han d'estar cromats, polimentats, trempats per vapor o en banys de nitruracions.
  • Les superfícies de base no han de tenir microfisures, capes d'òxid o zones sobrecalentades, i no es poden produir mitjançant moles embotades.
  • Les arestes de tall no haurien de tenir rebaves per poder assolir el complet rendiment després del recobriment.
  • Per a EDM (mecanitzat per electroerosió), es recomanen varies passades de tall de la màquina per reduir la formació de la “capa blanca”. En general, la bona adherència del recobriment a les superfícies mecanitzades amb electroerosió és possible si les superfícies es tracten prèviament amb micro-sorrejat.
  • En general, les superfícies polides no han de tenir cap component de poliment residual.
  • Les superfícies fotograbades o texturitzades poden ser recobertes sense pretractament si no tenen residus o taques. Les superfícies no han de tenir rovell, òxid, ferritja, cera, cinta adhesiva, pintura, residus de plàstic fos, etc.
  • Les peces no han de tenir pols d'abrasió, residus d'agents de neteja o ditades.
  • Les peces haurien de estar desmagnetitzades.

Recomanat per a peces de plàstic

Recomanat per a peces de plàstic
  • introduir les peces en el procés de recobriment directament després del procés de injecció.
  • una zona de sortida ben dissenyada per reduir la tensió interna.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up