\uf1ad
Hautatu dagokizun produktua
×
×
×
×
Erantzuna Estaldura materiala Estaldura teknologia Mikrogogortasuna HIT (GPa) Marruskadura koefizientea (lehorra) altzairuaren aldean Zerbitzuren denb. max. [ºC] Prozesuaren tenperatura
BALITHERM IONIT OX
image

Differential shafts

Differential shafts treated with BALITHERM IONIT OX acquire optimal corrosion protection, improved mechanical properties, increased endurance strength, reproducible dimensional change and good frictional and wear behaviour.