Choose your country / language

Turbine Pro
Industrial Gas Turbine
Steam Turbines
Engine in flight

L'elevada duresa i tenacitat de BALINIT TURBINE PRO proporciona una excepcional protecció contra el desgast abrasiu, l'erosió per partícules sòlides i l'erosió per gotes de líquid, el que fa que sigui ideal per a components de precisió sotmesos a altes tensions fins i tot en condicions de temperatures altes.  La rugositat superficial del producte recobert acabat és extremadament baixa (Ra de <0,1 µm) sense cap mena de mecanització posterior del recobriment.

La família de recobriments BALINIT TURBINE PRO utilitza una estructura de nitrur de titani alumini (TiAlN), el que es tradueix en una relació òptima de duresa elevada i tensió de compressió residual. Això aporta un alt rendiment especialment per a components sotmesos a altes tensions.

BALINIT TURBINE PRO es pot aplicar als seus acers, superaliatges i components de titani, amb mínims efectes sobre la fatiga.

BALINIT TURBINE PRO
Material de recobriment TiAlN
Tecnologia de recobriment Arc
Color de recobriment gris violeta
Duresa recobriment HIT [GPa]* 32 +/- 2
Coeficient de fregament (sec) vs. acer** ~0.6
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 700
Temperatura de procés [°C] < 500
Espessor del recobriment [µm] 5 - 25
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
**Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up