Choose your country / language

BALINIT DURANA - The versatile coating for demanding machining
BALINIT DURANA - versatile coating for stick blades
BALINIT DURANA - versatile coating for endmills
BALINIT DURANA - versatile coating for drills
BALINIT DURANA - versatile coating for reamers

Les geometries de les peces de treball cada vegada més complexes, els nous materials i els requisits estrictes de precisió suposen un repte especial per a la moderna enginyeria mecànica especialitzada en eines de tall. Aquestes elevades tensions mecàniques i tèrmiques provoquen una gran abrasió, més risc d’estellat i la formació d’esquerdes a les eines de tall, la qual cosa n’escurça la vida útil i en redueix la productivitat. Per satisfer aquestes exigents demandes de mecanització, Oerlikon Balzers ha desenvolupat el revestiment versàtil BALINIT® DURANA:

  • Una combinació adaptada de l’estructura i les propietats del revestiment redueix significativament el desgast de l’abrasiu, la qual cosa es tradueix en un allargament de la vida útil de l’eina.
  • La combinació de capes basades en AlTiN i TiSiXN ofereix a BALINIT® DURANA un alt grau de ductilitat i una resistència superior al desgast abrasiu, fins i tot a temperatures de servei extremes, i això es tradueix en una gran millora de rendiment durant les exigents operacions de mecanització.
BALINIT DURANA
Material de recobriment AlTiN / TiSiXN
Tecnologia de recobriment Arc
Color de recobriment bronze
Duresa recobriment HIT [GPa]* 37 ± 3
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 1000
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up