Choose your country / language

BALINIT DLC coated
Piston
Wrist Pin

Els recobriments de carboni tipus diamant (DLC) s’adapten perfectament a les condicions de desgast més extremes i a les velocitats de lliscament més altes, fins i tot sense lubricació. A més, també disminueixen les pèrdues de fregament, la qual cosa els fa ideals per a components de motors com els sistemes d’injecció de combustible, trens de vàlvules i pistons. Moltes altres aplicacions, des de bombes i compressors fins a coixinets i rodaments, i des de maquinària tèxtil fins a tecnologia mèdica, també aprofiten les propietats de lliscament dels recobriments DLC.

BALINIT® DLC proporciona excel·lent protecció contra l'abrasió, la tribooxidació i el desgast adhesiu, alhora que admet pressions superficials que en altres condicions provocarien ratllat i soldadura en fred.

  • Duresa extrema
  • Baixes pèrdues de fregament
  • Ideal per a altes velocitats
  • Excel·lent protecció contra l'abrasió
  • Velocitat de lliscament més alta que la de BALINIT C
BALINIT DLC
Material de recobriment a-C:H
Tecnologia de recobriment PACVD
Color de recobriment negre
Duresa recobriment HIT [GPa]* ~15-25
Coeficient de fregament (sec) vs. acer** 0.1 - 0.2
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 300
Temperatura de procés [°C] < 250
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
**Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up