Choose your country / language

BALINIT ALTENSA
Productivity gains, cost efficiency and substantial time savings
BALINIT ALTENSA
BALINIT ALTENSA
BALINIT ALTENSA

Les aplicacions de tallat d’engranatges, fresat d’engranatges i el tallat d’engranatges cònics han de reunir cada vegada més requisits.

Es necessiten temps de mecanitzat més i més curts perquè augmenti la productivitat i al mateix temps els costos siguin menors.

Podrà aconseguir aquest objectiu amb la innovadora solució de recobriment a alta velocitat BALINIT® ALTENSA. Així, es beneficiarà de les ràpides velocitats de tall a altes temperatures, el que comportarà enormes increments de productivitat i eficiència.

  • pdf (1.17 MB)

    BALINIT ALTENSA

    BALINIT ALTENSA

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up