Choose your country / language

BALINIT ALCRONA PRO

Les seves eines estan sotmeses a altes tensions a producció, amb fortes càrregues mecàniques i tèrmiques. No obstant això, s'ha d’augmentar la producció. Per a aquestes exigències, hem creat BALINIT® ALCRONA PRO, el recobriment polivalent d’alt nivell per a aplicacions de tall, punxonat i injecció a pressió. Amb aquest recobriment, varem poder superar significativament la corba de rendiment del ja contrastat BALINIT® ALCRONA. El resultat és un recobriment extremadament resistent al desgast amb una duresa en calent i estabilitat al xoc tèrmic excel·lents. En resum: El recobriment universal que proporciona magnífics resultats en el mecanitzat en sec o en humit a altes velocitats de tall.

  • Ampli camp d’aplicació
  • Resistència al desgast excel.lent
  • Estabilitat al xoc tèrmic i duresa en calent excepcionals
  • Velocitat de tall incrementada significativament
  • Major aprofitament i productivitat
BALINIT ALCRONA PRO
Material de recobriment Base AlCrN
Tecnologia de recobriment Arc
Color de recobriment gris brillant
Duresa recobriment HIT [GPa]* 36 +/-3
Coeficient de fregament (sec) vs. acer** ~0.6
Tensió intrínseca [GPa]*** -3 +/-1
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 1100
Temperatura de procés [°C] < 500
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
**Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.
***Tensió intrínseca [GPa] Mesurat amb XRD i/o mètode de flexió (Equació de Stoney). La tensió tèrmica calculada ha estat restada.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Productes alternatius

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up