Choose your country / language

Dental screws
Minimally Invasive Surgical (MIS) instruments
Bone saws

Els components d'accionament, tant engranatges i coixinets en dispositius mèdics com els instruments d'ús dental estan exposats a unes tensions mecàniques elevades diàriament. El baix coeficient de fricció i les bones propietats de lliscament fan de BALIMED™ C el recobriment ideal per a aplicacions amb poca lubricació i fins i tot en sec, a temperatures baixes. BALIMED™ C és un recobriment de base WC/C i per tant, una barreja de metall i carboni diamantat. El resultat és la millor manera de reduir la fatiga superficial i la tribooxidació.

  • Adequat per a aplicacions en sec
  • Desgast adhesiu mínim
  • Coeficient de fregament baix
  • Bones propietats de lliscament a temperatures baixes
BALIMED C
Material de recobriment a-C:H:W (WC/C)
Tecnologia de recobriment Sputter
Color de recobriment Gris
Duresa recobriment HIT [GPa]* 8-12 / 12-15
Coeficient de fregament (sec) vs. acer** 0.1 - 0.2
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 300
Temperatura de procés [°C] < 250
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
**Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up