\uf1ad

BALDIA NANOMecanització d’alt rendiment de materials compostos reforçats amb fibra, materials apilats i aliatges d’alumini

×
BALDIA NANO

Les eines recobertes amb BALDIA® NANO poden mecanitzar de manera fiable materials compostos reforçats amb fibra (GFRP, CFRP), materials apilats i aliatges d’alumini (Si > 12%).

La selecció de l’enginyeria d’interfície ideal evita la formació de rebaves i la deslaminació. Es poden aconseguir toleràncies molt ajustades per al gruix del recobriment o el diàmetre de l’eina.

Un augment de la vida útil de les eines i una millor qualitat de la superfície redueixen significativament els costos de fabricació.

Nota: BALDIA NANO anteriorment es deia BALINIT DIAMOND NANO.

 • Avantatges

  Avantatges

  • Més resistència al desgast per abrasió
  • Màxima resistència al desgast per abrasió
  • Menys adherència dels materials metàl·lics apilats (per exemple, alumini i titani) a l’eina
  • Fiabilitat i productivitat òptimes del procés
  • Distribució excel·lent del gruix del recobriment a la cara d’incidència de les insercions
 • Especificacions

  Especificacions

  BALDIA NANO
  Material de recobriment Base C (sp3)
  Estructura de recobriment CVD
  Color de recobriment gris
  Duresa del recobriment HIT (GPa)* 80 - 100
  Temperatura màx. de treball [ºC]**** 600
  Temperatura de recobriment [°C] < 900
  Espessor del recobriment [µm] 6 - 12
  Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
  *Duresa del recobriment HIT (GPa) Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
  ****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.
 • Descàrregues
 • Aplicació

  Aplicacions recomanades

  • Solució ideal per a aplicacions que utilitzen insercions
  • Rendiment de tall excel·lent per a eines de mànec utilitzades per mecanitzar plàstics reforçats amb fibra

  Aplicacions d'eines

  • Cutting Cutting

   Oerlikon Balzers drives your cutting tools forward

   Details
Contacte