\uf1ad
Lütfen uygun ürününüzü seçin
×
×
×
Kaplama Genel Bakış Yüklemeler
Öneri Öneri BALIQ CARBOS STAR Details Details
Hiçbir indirme yok
Alternatif Alternatif BALIQ CARBOS Details Details
image

Finger followers

BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR on finger followers show superior wear resistance to hydrogenated DLC coatings at highest contact pressures.