\uf1ad
Vänligen välj en lämplig produkt
×
×
×
Skiktalternativ Beläggningsmaterial Beläggningsteknik Mikrohårdhet HIT (GPa) Friktionskoefficient (torr) vs. stål Max. driftstemp. [°C] Processtemperatur
BALIQ CARBOS STAR CrN / a-C S3p 30–40 0.1 - 0.2 350 < 200
BALIQ CARBOS a-C S3p 30–40 0.1 - 0.2 350 < 200
image

Finger followers

BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR on finger followers show superior wear resistance to hydrogenated DLC coatings at highest contact pressures.