\uf1ad
Vänligen välj en lämplig produkt
×
×
×
Skiktöversikt Nedladdningar
Rekommendation Rekommendation BALIQ CARBOS STAR Details Details
Ingen nedladdning tillgänglig
Alternativ Alternativ BALIQ CARBOS Details Details
image

Finger followers

BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR on finger followers show superior wear resistance to hydrogenated DLC coatings at highest contact pressures.