Choose your country / language

Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası

OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon, İsviçre ve bağlı kuruluşları (“Oerlikon”) gizliliğinizi korumayı taahhüt eder. Bu Gizlilik Politikası size, harici iş bağlantılarına (örneğin müşteriler, tedarikçiler, ortaklar, web sitesi kullanıcıları..), Oerlikon'un bu web sitesi (www.oerlikon.com) aracılığıyla veya bizimle iş ilişkiniz sırasında toplanan kişisel verilerinizi nasıl işlediğini açıklar. Kişisel veriler derken, bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayabilecek her türlü bilgiyi kastediyoruz.

Son güncelleme: Şubat 2023

 • Verilerinizden kim sorumlu?
 • Ne tür kişisel verileri topluyoruz ve nasıl?
 • Kişisel Verileri neden topluyoruz?
 • Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?
 • Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılacak mı?
 • Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz?
 • Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?
 • Bu web sitesinde gezinirken hangi gizlilik seçeneklerine sahipsiniz?
 • Kişisel verilerinize ilişkin hangi haklara sahipsiniz ve haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?
 • Bu Veri Gizliliği Bildirimindeki Değişiklikler

Kişisel verilerinizden kim sorumlu?

Kişisel verilerinizin kullanımından sorumlu olan tüzel kişi ("Veri Denetleyicisi" olarak anılır), bizimle olan ilişkinize bağlıdır.

Bu web sitesinin (www.oerlikon.com) kullanıcısıysanız, Veri Denetleyicisi OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon, Churerstrasse 120, 8808 Pfäffikon, İsviçre'dir.

Bizimle bir iş ilişkiniz varsa (örneğin gerçek veya potansiyel müşteri, tedarikçi, ortak vb.), Veri Denetleyicisi, sözleşme imzaladığınız veya iletişim halinde olduğunuz tüzel kişidir.

Ne tür kişisel verileri topluyoruz ve nasıl?

Oerlikon, hakkınızda aşağıda açıklanan kişisel verileri toplar:

 • Bize sağladığınız kişisel veriler: Web sitelerimizdeki veya çevrimiçi kaynaklarımız, platformlarımızdaki formlara veya veri alanlarına girdiğiniz kişisel verileri topluyoruz. Bu tür bilgiler, iletişim bilgilerinizi (tam adınız, e-posta adresiniz, posta adresiniz, çalıştığınız ülke ve telefon numaranız gibi), profesyonel kimlik bilgilerinizi, temsil ettiğiniz şirket hakkındaki bilgileri, iletişim tercihlerinizi, sizin ve temsil ettiğiniz şirketin ilginisini çeken ürünleri içerir. Bunlara ayrıca fuar gibi etkinlikler sırasında doldurduğunuz kağıt formlar ve bu tür fuar ve pazarlama etkinliklerine katılırken çekilmiş fotoğrafınız ve iletişim formları ile gönderileri kullanarak sorularınızın metninde bize gönüllü olarak sağladığınız diğer kişisel veriler, yanı sıra blogumuzda veya daha sonra iş ilişkimiz sırasında bize gönüllü olarak sağlanan diğer bilgiler de dahildir.
 • Diğer kaynaklardan alınan kişisel veriler: Ayrıca, siz veya adına çalıştığınız tüzel kişilik, Oerlikon ile iş ilişkisine girdiğinde, resmi kaynaklardan siz veya işveren kuruluşunuz hakkında yürürlükteki yasalara uyumla ilgili bilgileri toplarız, özellikle de ticaret kontrolü ve ihracat kontrolü düzenlemeleri.
 • Bilgisayarınızdan veya elektronik cihazınızdan toplanan bilgiler: Web sitemizde ve çevrimiçi kaynaklarda gezindiğinizde, ağlarımızı kullanırken, sosyal medyadaki yayınlara abone olduğunuzda bilgisayarınız veya elektronik cihazınız hakkında veri topluyoruz. Ayrıca bu web sitesindeki çerezler aracılığıyla da bilgi topluyoruz. Bu konuya ve çerezlerin nasıl engelleneceğine ilişkin ek bilgiyi Çerez Politikamızda (bu Gizlilik Politikasının altında) bulacaksınız.

Kişisel verileri neden topluyoruz?

•    Bizimle iletişime geçtiğinizde, bizimle iş ilişkisine girdiğinizde veya sadece web sitemizde gezindiğinizde hakkınızdaki kişisel verileri topluyor, kullanıyor ve işliyoruz. Kişisel verilerinizin toplanması, kullanılması ve işlenmesi aşağıdaki amaçlarla gerçekleştirilir:

 • Web sitelerimizin ve platformlarımızın normal işleyişini yönetmek, işletmek, sürdürmek ve güvenliğini sağlamak;
 • Sorularınıza, isteklerinize, şikayetlerinize, siparişlerinize cevap vermek;
 • Web sitelerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek ve bunları yürürlükteki yasalara uygun olarak yönetmek;
 • İletişim bilgilerinizi iş ilişkileri yönetimi sistemlerimize kaydederek ve sizinle yaptığımız görüşmelerin ve sözleşmelerin takibini sağlayarak, sizinle iş ilişkimizi başlatmak ve sürdürmek;
 • Sizinle veya çalıştığınız tüzel kişilikle olan iş ilişkimizi yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olarak yönetmek. Bu, özellikle yasal olarak gerekli olan durum tespitinin veya doğrulamanın yapılmasını içerir;
 • Sosyal medya kaynaklarımızı kullanmanızı sağlamak. Şu anda bu web sitesindeki bağlantılardan erişilebilen sosyal medya kaynakları, bir blog ve web sitesi içeriğini bir arkadaşınızla veya meslektaşınızla e-posta veya sosyal medya platformları aracılığıyla paylaşmaya yönelik yönlendirme işlevleridir. Kişisel verileriniz çok sayıda kişi tarafından görüleceğinden ve potansiyel olarak sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok kez paylaşılacağından, sosyal medya kaynaklarını kullanırken kendinizle ilgili hangi bilgileri başkalarıyla paylaşmayı seçtiğinizi lütfen dikkatlice değerlendirin;
 • Talep etmeniz veya kabul etmeniz durumunda size ürünlerimiz, hizmetlerimiz, etkinliklerimiz veya haber bültenimiz hakkında bilgi göndermek;
 • Belirli bilgilere veya tekliflere erişmenize izin vermek;
 • Sizinle diğer konularda iletişim kurmak (size güncellemeler ve güvenlik uyarıları göndermek için).

Kişisel verilerinizi hangi hukuki sebebe dayanarak topluyoruz?

Hakkınızdaki kişisel verileri, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği 2016/679 (GDPR)'da belirtilen aşağıdaki yasal gerekçelere dayanarak topluyor ve kullanıyoruz:

 • Onayınız (GDPR Madde 6.1.a):
  • Bu durum doğrudan pazarlama faaliyetlerimiz için de geçerlidir; size ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, etkinliklerimiz hakkında bilgi göndermek ve/veya bültenimize abone olmak için izniniz gerekecektir. Daha genel olarak, yasal olarak gerekli olduğu durumlarda önceden onayınızdan yararlanacağız. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Örneğin, bültenimizi, davetiyelerimizi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgileri e-posta yoluyla almayı durdurmak için, tüm pazarlama e-postalarımızın sonunda bulunan "Abonelikten çık" bağlantısını tıklamanız yeterlidir;
 • Sizinle bir sözleşme yapmak veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli adımları atmak (GDPR Mad. 6.1.b):
  • Bu durum, özellikle sizinle bir görüşme veya müzakereye girdiğimizde ve bu amaçla siz ve temsil ettiğiniz şirket hakkında bazı bilgilere ihtiyacımız olduğunda geçerlidir;
 • Meşru çıkarlarımızı takip etme zorunluluğu (Mad. 6.1.f) GDPR), özellikle:
  • Web sitelerimizin ve uygulamalarımızın depolanması, bakımı, işleyişi veya güvenliği için BT desteği almak üzere tedarikçilerle çalıştığımızda;
  • Sorularınızı çevrimiçi olarak yanıtladığımızda;
  • Sizinle iş ilişkimizi sürdürmek için iletişim bilgilerinizi iş ilişkileri yönetimi sistemlerimize girdiğimizde;
  • Web sitelerimizi, hizmetlerimizi veya etkinliklerimizi ve sizinle etkileşim şeklimizi geliştirmek için kişisel verileri kullandığımızda;
  • Sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir mahkeme veya düzenleyici makam önünde haklarımızı ve çıkarlarımızı savunmak amacıyla sizinle olan sözleşme belgelerimizi veya iletişimlerimizi arşivlediğimizde.
 • Yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyma zorunluluğu (Mad.6.1.c) GDPR)
  • Bu, örneğin sizinle bir iş ilişkisine girmeden önce hakkınızda bazı durum tespiti veya doğrulama yaptığımızda geçerlidir.

Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda, kişisel verileriniz aşağıdaki alıcı kategorileriyle paylaşılmaktadır

 • Oerlikon grup şirketleri: Bizim adımıza ve talimatlarımız doğrultusunda belirli görevleri ve hizmetleri yerine getirmeleri için tarafımızca görevlendirilen üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları çalıştırırız. Bu web sitesinin idaresi ve yönetimi, veri merkezlerimizi barındıracak BT uygulamalarının bakımı ve depolanması, elektronik iletişimlerin sağlanması, dolandırıcılığın önlenmesi ve BT sistemlerimizin güvenliğini sağlama konusunda bize yardımcı olması ve başta veri koruma, ihracat kontrolü, ITAR ve ticaret kontrolü yasa ve yönetmelikleri olmak üzere tüm geçerli yasalara uygunluğun sağlanması için harici hizmet sağlayıcıları kullanıyoruz. Herhangi bir üçüncü taraf sağlayıcı, yalnızca kendi belirli hizmetlerini gerçekleştirmek için gereken kişisel verilere erişebilir. Kişisel verilerimize erişen veya bunları işleyen üçüncü taraflar, bizimle veri işleme anlaşmaları yapmış ve kişisel verileri yalnızca üzerinde anlaşılan dış kaynak kullanımı amacıyla ve talimatlarımız doğrultusunda kullanmayı, kişisel verilerinizi korumayı ve bu tür verileri diğer üçüncü taraflara satmamayı taahhüt etmişlerdir.
 • Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları: We employ third party service providers engaged by us to perform certain tasks and services on our behalf and under our instructions. We use external service providers to help us with the administration and management of this website, with the provision, maintenance, storage of IT applications to host our data centers, to deliver electronic communications, to assist us in preventing fraud and ensuring the security of  our IT systems and compliance with all applicable laws  notably data protection, export control, ITAR, and trade control laws and regulations. Any third-party provider has access only to the personal data needed to perform its specific services. Third parties that have access or process our personal data do have entered into data processing agreements with us and committed to only use the personal data for the agreed outsourcing purpose and in line with our instructions, to protect your personal data, and not to sell such data to other third parties.
 • Sosyal medya platformları ve araçları: Web sitelerimizin içeriğini sosyal medyada paylaşırsanız ve düşüncelerinizi blogumuzda paylaşırsanız, kişisel verileriniz web sitesinin diğer kullanıcıları tarafından görülebilir veya paylaşılabilir. Kişisel verilerinizi sosyal medyada paylaştığınızda, kişisel verileriniz Oerlikon gizlilik politikası kapsamında değil, ilgili sosyal medyanın gizlilik politikası kapsamında işlenir.
 • Mahkemeler, düzenleyici makamlar ve kolluk kuvvetleri: Sizinle bir davamız olduğunda ve bu tür kişisel verileri yasal olarak bir kamu makamına, mahkemeye, düzenleyiciye, yetkili kolluk kuvvetlerine açıklamamız gerektiğinde kişisel verileriniz bir mahkemeye veya düzenleyiciye ifşa edilebilir. Kamu makamlarından, mahkemelerden ve düzenleyicilerden gelen her türlü talep; cezai, idari ve hukuki konularda geçerli veri koruma yasaları ve uluslararası adli yardım kuralları ışığında, olay bazında dikkatle analiz edilecektir.

Yukarıda belirtilenler dışında kişisel verilerinizi üçüncü taraflara satmayacağız, paylaşmayacağız veya başka bir şekilde açıklamayacağız.

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılacak mı?

Bu web sitesi İsviçre'de saklanmaktadır. Başvurularımızın birçoğu merkezi olarak İsviçre'de veya AB'de saklanmaktadır. Ancak bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar ve Oerlikon grubunun yapısı, küresel kapsama alanı ve BT altyapısı göz önüne alındığında, kişisel verileriniz veri koruma yasalarının yeterli düzeyde veri koruma sağlamadığı lokasyonlar da dahil, denizaşırı ülkelere aktarılabilir (örneğin, küresel operasyonlarımızı desteklemek için hizmet sağlayıcılara güvenmekteyiz ve yabancı bir ülkede bulunan iştiraklerimizden birinin sunduğu ürünler hakkında bilgi talep ettiğinizde, sorunuza doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla kişisel verileriniz bu bağlı kuruluşlarla paylaşılmaktadır), Oerlikon'un bulunduğu ülkelerin listesini www.oerlikon.com adresinde bulabilirsiniz. Kişisel verileriniz yurtdışına aktarıldığında, uluslararası aktarımın yürürlükteki veri koruma kanununa uygun olarak yapılmasını ve uygun güvenlik önlemlerinin ve sözleşme şartlarının mevcut olmasını sağlıyoruz. Oerlikon Grubu içinde gerçekleştirilen veri aktarımları, Haziran 2021'den itibaren AB Standart Sözleşme Maddelerine dayalı Oerlikon Grup İçi Veri Aktarımı ve İşleme Anlaşması (IGDTPA) kapsamındadır ve korunmaktadır. IGDTPA'mız, AB Standart Sözleşme Maddelerine bağlı İsviçre ve Birleşik Krallık zeyilnamelerini içerir.

Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz?

Oerlikon, kişisel verilerinizi kazara veya yasa dışı imha, kayıp, değişiklik, yetkisiz ifşa veya erişim risklerine karşı korumak için teknik, fiziksel ve organizasyonel önlemler oluşturmuş ve sürdürmektedir..

Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Kişisel verilerinizi bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçları yerine getirmek için gereken süre boyunca saklayacağız. Hakkınızda toplanan belirli kişisel verileri, bir dava durumunda mahkeme önünde haklarımızı savunabilmek veya yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğe uymak için gerektiğinde arşivliyoruz. Artık kişisel verileri saklamanın gerekli olmadığı durumlarda, kişisel verilerinizi siler veya anonimleştiririz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz ve haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Şu haklara sahipsiniz:

 1. Hakkınızda tuttuğumuz kişisel veriler ve bunları nasıl kullandığımız hakkında bilgi edinmek ve bir kopyasını almak.
 2. Kişisel verilerinizin eksik, yanlış veya güncelliğini yitirmiş olması halinde düzeltilmesini veya silinmesini sağlamak.
 3. Kişisel verilerinizin kullanımının kısıtlanmasını talep etmek ve Oerlikon'un, verilerin güncel olmadığı, yanlış veya yasa dışı kullanıldığı durumlarda kişisel verilerinizi daha fazla işlememesini talep etmek.
 4. Özel durumunuzla ilgili gerekçelerle kişisel verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz edebilmek. Oerlikon, işleme için zorlayıcı meşru gerekçelere sahip olmadığı veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekli olmadığı sürece kişisel verileri artık işlemeyecektir.
 5. Kişisel verileriniz önceden izninize dayanarak toplanmışsa, izninizi istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Onayın geri çekilmesi durumunda kişisel verileriniz artık tarafımızdan kullanılmayacaktır. Tüm doğrudan pazarlama e-postalarımızın (ör. etkinliklere davetler, bültenler, ürünlerimizin/ hizmetlerimizin tanıtımını yapan e-postalar vb.) sonunda bulunan "abonelikten çık" bağlantısını tıklayarak kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla kullanılmasına istediğiniz zaman itiraz edebileceğinizi lütfen unutmayın.
 6. Önceden izninize istinaden veya bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası amacıyla toplanan kişisel verilerinizin yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir formatta bir kopyasını talep edebilir ve bunu size veya başka bir şirkete göndermemizi talep edebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen hakları kullanmak veya kişisel verilerinizi kullanmamızla ilgili endişelerinizi paylaşmak için, privacy.corporate@oerlikon.com adresinden Küresel Veri Koruma Görevlimizle iletişime geçebilirsiniz. Lütfen iletişim kurduğunuz Oerlikon tüzel kişisini, talebinizin veya endişenizin amacını ve kapsamını, iletişim bilgilerinizi belirtin. Kimliğiniz hakkında herhangi bir şüphemiz olması durumunda kimlik fotokopisini isteme hakkımız saklıdır. Kişisel verilerinizin geçerli veri koruma kanununa uygun olarak kullanılmayacağı durumlarda, bulunduğunuz ülkedeki veya Veri Denetleyicisinin bulunduğu ülkedeki veri koruma denetleme makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Bu veri gizliliği bildiriminde yapılan değişiklikler

Gizlilik Politikamızın herhangi bir şekilde değişmesi durumunda Oerlikon, topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve hangi koşullar altında ifşa edilebileceği konusunda tam olarak bilgi sahibi olmanız için politikanın güncellenmiş bir versiyonunu bu sayfaya yerleştirecektir.

Çerez Politikası

1. Genel

Kurumsal web sitemizi ziyaret ettiğinizde, terminal cihazınızda bilgiler "çerez" biçiminde saklanır. Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde terminal cihazınızda depolanan, küçük miktarda bilgi içeren metin dosyalarıdır. Çerezler daha sonra web sitesine geri döndüğünüzde oraya geri gönderilir: bu şekilde web sitesi cihazınızı tanır ve ayarlarınızı hatırlar. Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org adresini ziyaret edin.

2. Kullandığımız çerez türleri

Kullandığımız çerezler, işlevlerine ve kullanım amaçlarına bağlı olarak dört kategoriye ayrılabilir: kesinlikle gerekli çerezler, performans çerezleri, işlevsel çerezler ve pazarlama çerezleri.

a. Kesinlikle gerekli çerezler

Bu çerezler, web sitemizde gezinmeniz ve ilgili birçok sorgunun bir sunucuda bir araya getirilmesi amacıyla anonim Oturum Kimliklerinin verilmesi gibi temel web sitesi işlevlerini çalıştırmamız için gereklidir.

b. İşlevsel çerezler

Bu çerezler, kullanıcıya gelişmiş, kişiselleştirilmiş işlevler sunmak amacıyla web sitemizin, kullanıcının önceden girmiş olduğu bilgileri (kullanıcı kimliği, dil seçimi veya kullanıcının konumu gibi) saklamasına olanak tanır. İşlevsel çerezler ayrıca video oynatma gibi istenen işlevleri etkinleştirmek için de kullanılır.

c. Performans / istatistik çerezleri

Bu çerezler, örneğin kullanılan internet tarayıcıları ve işletim sistemleri, ziyaret sayısı, ortalama ziyaret süresi ve çağrılan sayfalar dahil olmak üzere bu web sitesinin kullanımına ilişkin bilgiler toplar. Performans çerezleri, web sitemizin kullanım kolaylığını iyileştirme ve dolayısıyla kullanıcı deneyimini geliştirme amacına hizmet eder.

Analizlerimiz için Google Analytics'i, InnoCraft Ltd. tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Matomo Analytics ile değiştirdik. Matomo, sınırlı sayıda ziyaretçinin ayar ve niteliklerinin rastgele tohumlanmış, gizlilik özellikli, zaman sınırlı karması olan ziyaretçi yapılandırma kimliğini kullanıyor . Yapılandırma kimliği veya karması, bir ziyaretçi için işletim sistemi, tarayıcı, tarayıcı eklentileri, IP adresi ve tarayıcı diline göre hesaplanan bir dizedir. Web sitesini kullanımınızla ilgili oluşturulan bilgiler, Avrupa'da barındırılan Matomo Cloud sunucularına aktarılacaktır. Tüm veriler Matomo tarafından anonimleştirilir ve yalnızca Oerlikon tarafından kullanılır. Matomo'yu, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi faaliyetlerine ilişkin toplu bilgilere dayanarak bizim için anonim raporlar derlemek ve web sitesi faaliyetleriyle ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacağız. Çerez başlığı aracılığıyla Matomo takibini kabul edebilir veya reddedebilirsiniz, daha sonra onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilir ve Matomo kullanımını reddedebilirsiniz - bunun için lütfen aşağıdaki "Çerezleri Devre Dışı Bırakma" bölümüne bakın.

d. Pazarlama çerezleri

Pazarlama çerezleri, web sitelerindeki ziyaretçileri izlemek için kullanılır. Amaç, bireysel kullanıcı için alakalı ve ilgi çekici reklamlar görüntülemektir.

3. Çerezleri devre dışı bırakın

Bilgisayarınızda veya cihazınızda saklanmasını kabul ettiğiniz (veya etmediğiniz) çerez türlerini, web sitemize eriştiğiniz anda çerez başlığı aracılığıyla seçebilirsiniz. Daha sonra fikrinizi değiştirirseniz aşağıdaki basit adımları tamamlayarak çerezleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

 • Yukarıdaki "Onayınızı değiştirin" veya "Onayınızı geri çekin" bağlantısını tıklayın;
 • Ekipmanınızda veya cihazınızda saklanmasını kabul ettiğiniz çerezlere karşılık gelen kutuları işaretleyin;
 • Artık istemediğiniz çerezlere karşılık gelen kutuların işaretini kaldırın.

Yukarıdaki süreci takip ederek seçimlerinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Çerez Politikamızın herhangi bir şekilde değişmesi durumunda Oerlikon, politikanın güncellenmiş bir versiyonunu bu sayfaya yerleştirecektir. En son güncelleme tarihini bu sayfanın üst kısmında bulacaksınız.

keyboard_arrow_up