Choose your country / language

Service Technician

Zodpovedný za vykonávanie určených pracovných úloh na oddelení údržby  a zabezpečenie bezporuchového chodu strojov, prístrojov a zariadení vo výrobe, ich údržba a servis.

Požiadavky:

 • Osvedčenie podľa §22 vyhl. č. 508/ 2009- samostatný elektrotechnik
 • Anglický alebo nemecký jazyk na pokročilej úrovni
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Flexibilita, Samostatnosť, Zmysel pre zodpovednosť
 • Iniciatíva učiť sa nové veci

Hlavné pracovné úlohy – popis pracovnej pozície

 • Príjem správ o poruchách, ich bezodkladné odstránenie s dôrazom na priority vo výrobe
 • Eliminácia chýb strojov a zariadení. ktoré sa vyskytujú na elektronických, elektrických, pneumatických, elektropneumatických a mechanických častiach zariadení
 • Vykonávanie údržby s využitím štandardných pracovných postupov, užívateľských manuálov a diagnostických zariadení
 • Komunikácia o príčinách, priebehu opráv a ich predpokladanom trvaní s výrobou
 • Dokumentovanie porúch, ich príčin a aplikovaných riešení, použitých náhradných dielov
 • Analýzy koreňových príčin porúch, navrhovanie a aplikovanie nápravných opatrení
 • Navrhovanie a aplikovanie zlepšení v procesoch údržby
 • Identifikácia a výmena opotrebovaných alebo nefunčných zariadení alebo súčiastok
 • Práca s náhradnými dielami, databázou náhradných dielov a objednávaním náhradných dielov
 • Podpora pri údržbách a technických prácach vykonávaných externými dodávateľmi
 • Aktívne prispievanie k optimalizácii strojov a zariadení
 • Vykonávanie reštartov povlakovacích pecí, strojov, zariadení a automatizovaných liniek na základe zaškolenia
 • Plnenie úloh podľa plánu opráv, identifikácia problémových častí strojov počas plánovanej údržby a ich opravy
 • Rešpektovanie a rozvíjanie štandardov na oddelení údržby
   
  Doplňujúce úlohy
   
 • Výkon práce v súlade s dodržiavaním zákonných ako aj interných štandardov BOZP a pravidiel pre ochranu životného prostredia
keyboard_arrow_up