\uf1ad

เหตุการณ์สำคัญในประวัติความเป็นมาของเรา

เหตุการณ์สำคัญในประวัติความเป็นมาของเรา

ตั้งแต่การเริ่มดำเนินกิจการของเราในปี 1946 จวบจนถึงทุกวันนี้: อ่านประวัติความเป็นมาของเรา

1946 - 2016: จากแนวคิดสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก

เป็นเวลากว่า 70 ปีแล้ว ที่ Oerlikon Balzers ยึดมั่นในการบุกเบิกการพัฒนา และการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกในด้านการเคลือบฟิล์มบาง เรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการค้นหาแนวทางไขปัญหาสำหรับพื้นผิว ที่มีการผสมผสานกันอย่างเป็นเอกลักษณ์ระหว่างความยั่งยืน แรงขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ และแบบแผนดั้งเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและสิ่งแวดล้อมของเรา ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

พบกับ 70 ปีของ Oerlikon Balzers

BALINIT® A การเคลือบแข็งสำหรับเครื่องมือด้วยกระบวนการ PVD ครั้งแรกของ Balzers ได้ "ถือกำเนิด" ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 1978 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Oerlikon Balzers ก็ได้ประสบแต่เรื่องราวแห่งความสำเร็จที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตั้งแต่การบุกเบิกโลกแห่งสารเคลือบผิว ไปจนถึงการเป็นผู้นำในตลาด

ข้อมูลติดต่อ
Alessandra Doëll
Head of Communications
P: +423 388 7500
F: +423 388 5419
ติดต่อเรา
Oerlikon Surface Solutions AG Pfaeffikon, Branch Balzers
Iramali 18
9496 Balzers
Liechtenstein
นำเข้าเป็น VCF
ติดต่อเรา