\uf1ad
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
×
×
ภาพรวมของการเคลือบผิว ดาวน์โหลด
ข้อแนะนำ ข้อแนะนำ BALINIT FUTURA NANO Details Details
ไม่มีข้อมูล
image

ปั๊มสุญญากาศแบบสกรู

BALINIT FUTURA NANO สามารถป้องกันปั๊มสุญญากาศแบบสกรูจากการสึกหรอได้ โดย Y2O3 มีคุณสมบัติในการป้องกันการกัดจากสารเคมีที่มีฟลูออรีน รวมทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับชิ้นส่วนของปั๊มด้วยเช่นกัน