\uf1ad
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
×
×
×
ภาพรวมของการเคลือบผิว ดาวน์โหลด
ข้อแนะนำ ข้อแนะนำ BALINIT DLC Details Details
ทางเลือก ทางเลือก BALIQ CARBOS Details Details
ฐาน ฐาน BALINIT CNI Details Details
image

ลวดฟันหวีของเครื่องทอผ้าลวดฟันหวีและหัวพ่นลม

BALINIT DLC ช่วยป้องกันลวดฟันหวีและหัวพ่นลมจากการสึกหรอที่มีสาเหตุมาจากการเสียดสีกับใยผ้าหรือสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น

ข้อดี: ยืดอายุการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี

Download application flyer for weaving machine components