\uf1ad
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
×
×
×
ภาพรวมของการเคลือบผิว ดาวน์โหลด
ข้อแนะนำ ข้อแนะนำ BALINIT DLC Details Details
ทางเลือก ทางเลือก BALINIT DLC STAR Details Details
image

หัวจับคอลเลท

การเคลือบผิว BALINIT DLC ให้กับตัวจับยึดจะช่วยให้หัวจับสามารถคงแรงจับยึดเอาไว้ได้ โดยไม่เกิดการสึกหรอและการกะเทาะ

ข้อดี: คงแรงจับยึดเอาไว้ได้ในระดับสูง รับแรงจากการเปลี่ยนเครื่องมือได้สูงขึ้น เนื่องจากมีความทนทานต่อการสึกหรอที่พื้นผิวสูงขึ้น สามารถลดปริมาณการใช้สารหล่อลื่นได้

Download application flyer for collet chucks