\uf1ad
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
×
×
ภาพรวมของการเคลือบผิว ดาวน์โหลด
ข้อแนะนำ ข้อแนะนำ สีตกแต่ง BALTONE Details Details
ทางเลือก ทางเลือก BALINIT DLC Details Details
ฐาน ฐาน BALINIT C Details Details
image

การออกแบบภายในของอากาศยาน

อุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องโดยสารสามารถนำมาเคลือบด้วยการเคลือบผิว BALTONE ที่มีสีต่างๆ ให้เลือกตามสไตล์การออกแบบภายในของอากาศยาน นอกจากนี้ การเคลือบผิวสีดำและสีเทายังช่วยป้องกันการสะท้อนแสงให้กับมาตรวัดต่างๆ ได้เช่นกัน