\uf1ad

Zodpovednosť

Oerlikon Balzers je zaviazaná podnikať zodpovedným spôsobom.

Pre nás zodpovednosť nie je len zahŕňať spôsob, akým pracujeme s našimi dodávateľmi, partnermi a zákazníkmi, ale tiež sa starať o našich zamestnancov a naše životné prostredie. Rad politík a procesov vytvárajú rámec, na ktorom staviame naše chápanie zodpovednosti.

Naše základné hodnoty

  • Integrita: Všetko, čo staviame, staviame na dôvere.
  • Tím ducha: Starám sa o tím, tím sa stará o mňa.
  • Dokonalosť: To, čo robíme, robíme najlepšie.
  • Inovácie: Nápady pochádzajú od každého a odkiaľkoľvek v organizácii.
Kontaktujte nás