\uf1ad

Sila inovácie

Product brands graphic

 

 

Zaznamenaný je výber ochranných známok Švajčiarska (CH) alebo Lichtenštajnského kniežatstva (LI) spoločnosti Oerlikon Balzers. Existujú aj zodpovedajúce ochranné známky spoločnosti Oerlikon Balzers v iných krajinách a skutočnosť, že ak sa neobjaví v tomto zozname, nepredstavuje to zrieknutie sa práv Oerlikon Balzers s ohľadom na hľadanie obchodnej značky.

Obchodné značky Status*
ALCRONA ®
ALNOVA ®
BALINIT ®
BALINIT FUTURA ®
BALINIT X.TREME ®
BALZERS ®
BALIQ ®
BALTONE ®
DYLYN ®
IONIT OX ®
METAPLAS ** ®
PRIMEFORM ®
TRANSLUX ®
ePD ®
®
P3e ®
®
PPD ®
®
S3p ®
®

*) CH alebo LI  **) len Nemecko

 

Kontaktujte nás