\uf1ad

Potravinárstvo a balenie

Potravinárstvo a balenie

Hygiena a bezpečnosť majú zásadný význam pre potravinársky priemysel. Nekompromisne vysoká kvalita, extrémna čistota, súlad s predpismi o biologickej kompatibilite, ľahké čistenie komponentov - všetky tieto požiadavky možno splniť s povlakmi BALINIT.

Kontaktujte nás