Choose your country / language

Rezanie Rýchlejšia výroba pri nižších nákladoch

Tvorcovia nástrojov sa neustále snažia urýchliť výrobu foriem. Použitie rezných nástrojov potiahnutých s BALINIT umožňujú použiť formy a elektródy na hĺbenie, ktoré majú byť výrazne rýchlejšie produkované a pri nižších nákladoch a tým poskytujú rozhodujúcu výhodu.

Rezanie

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up