\uf1ad

Automobilový priemysel Zoznámte sa s náročnými ekonomickými a ekologickými požiadavkami povlakovania Oerlikon Balzers.

Automobilový priemysel

Zvýšená produktivita a znížené výrobné náklady; vyšší výkon a nižšia spotreba paliva pre komponenty: Neustály vývoj náterových hmôt v Oerlikon Balzers otvára stále rastúci počet nových aplikácií a mnoho ďalších konštrukčných a výrobných inovácií.

Automotive

Výrobcovia a dodávatelia profitujú vďaka Oerlikon Balzers a jeho náterovým hmotám prostredníctvom:

  • zvýšenej produktivity a kvality, znížením výrobných nákladov na rezanie kovov a plastov
  • vyššieho výkonu, životnosti a spoľahlivosti silne zaťažených komponentov

V žiadnom inom odvetví priemyslu nedosiahli povlakované diely a komponenty Oerlikon Balzers tak rýchlo a všeobecne akceptovaný úspech ako práve v automobilovom priemysle.

Kontaktujte nás