\uf1ad

Právne informácie

DÔLEŽITÉ PRÁVNE INFORMÁCIE

Prístupom na túto webovú stránku a jej stránky (ďalej len "webová stránka") vyhlasujete, že potvrdzujete nasledujúce podmienky používania (ďalej len "Zmluvné podmienky"). Ak nesúhlasíte so zmluvnými podmienkami, zdržte sa prístupu na túto webovú stránku.

PODMIENKY POUŽÍVANIA
Autorské právo

Celý obsah webových stránok je chránený autorským zákonom. Všetky práva zostávajú vyhradené spoločnosti Oerlikon. Stiahnutie alebo vytlačenie jednotlivých stránok a / alebo častí webovej stránky je povolené za predpokladu, že vyhlásenia o autorských právach ani iné zákonom chránené označenia nie sú odstránené alebo zmenené. Pri preberaní softvéru alebo iných údajov z webových stránok alebo ich kopírovania akýmkoľvek iným spôsobom ostávajú majetkové práva spoločnosti Oerlikon. (Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Oerlikon) je zakázané (úplné alebo čiastočné) reprodukovanie, prenos, modifikácia, prepojenie alebo využívanie webových stránok na publikačné alebo komerčné účely.

Bez záruky

Spoločnosť Oerlikon vynaloží primerané úsilie na zabezpečenie spoľahlivosti informácií uvedených na webových stránkach, ale neposkytuje žiadne záruky alebo vyjadrenia týkajúce sa presnosti alebo spoľahlivosti informácií poskytovaných na webových stránkach. Všetky publikované informácie a akékoľvek názory vyjadrené na webových stránkach sú poskytované spoločnosťou Oerlikon iba na osobné účely a na informačné účely; Oerlikon ich môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Bez ponuky

Informácie zverejnené na webových stránkach nepredstavujú výzvu na predloženie ponuky ani nepredstavujú ponuku alebo odporúčanie na získanie alebo predaj investičných nástrojov alebo na vykonanie iných transakcií. Táto webová stránka nie je určená osobám, ktoré podliehajú jurisdikcii, ktorá zakazuje uverejnenie webovej stránky alebo prístup na ňu.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Oerlikon sa bez obmedzenia vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu, vrátane akýchkoľvek priamych, nepriamych alebo následných škôd, ktoré by mohli vzniknúť použitím alebo prístupom na webovú stránku alebo akýmikoľvek odkazmi na webové stránky tretích strán. Platí to aj pre straty a škody spôsobené vírusmi.

Rozhodné právo a jurisdikcia

V súlade s podmienkami uvedenými v tomto dokumente sa každé použitie webovej stránky a všetky právne spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto webovou stránkou, budú riadiť výhradne švajčiarskymi právnymi predpismi. Výhradným miestom jurisdickie je Švajčiarsko.

Oerlikon

Názov Oerlikon sa týka spoločnosti OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon a spoločnosti Unaxis Holding AG a zahŕňa všetky jej priame alebo nepriame pobočky.

Google Analytics

"Táto webová stránka využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (" Google "). Služba Google Analytics využíva "cookies", ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako používatelia využívajú stránku. Informácie vytvorené súborom cookie o vašom vyoužívaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. V prípade aktivácie anonymizácie IP spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná adresa IP odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu poskytovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré spoločnosť Google vlastní. Môžete odmietnuť používanie súborov cookie výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresu IP) stiahnutím a inštaláciou dostupného doplnku prehliadača na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Používanie reCAPTCHA

Na ochranu vstupných formulárov na našich stránkach používame službu "reCAPTCHA" spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej len "Google". Prostredníctvom tejto služby je možné rozlíšiť, či zodpovedajúci vstup je ľudského pôvodu alebo je nevhodne vytvorený automatickým spracovaním stroja.

Podľa našich vedomostí sa URL referera, adresa IP, správanie návštevníkov webových stránok, informácie o operačnom systéme, prehliadači a dĺžke pobytu, súbory cookie, pokyny na zobrazenie a skripty, vstupné správanie používateľov a pohyby myši v reCAPTCHA Google  používajú na získané informácie  na digitalizáciu kníh a iných tlačovín, ako aj na optimalizáciu služieb, ako sú Google Street View a Mapy Google (napr. číslo domu a rozoznanie názvu ulice).

Adresa IP poskytnutá ako súčasť programu "reCAPTCHA" nie je zlúčená s inými údajmi od spoločnosti Google, pokiaľ nie ste prihlásení do svojho účtu Google v čase, keď sa použije plug-in "reCAPTCHA". Ak chcete zabrániť prenosu a ukladaniu údajov spoločnosťou Google o vás a vašom správaní na našich webových stránkach, musíte sa pred odchodom z našej stránky alebo pred použitím plug-inu reCAPTCHA  odhlásiť zo služby Google.

Využívanie služby “reCAPTCHA” je v súlade s podmienkami užívania Google: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/

etracker

Táto webová stránka využíva technológiu etracker (www.etracker.com) na zhromažďovanie údajov o správaní návštevníkov. Údaje sa zhromažďujú anonymne na použitie v marketingu a optimalizácii. Všetky údaje o návštevníkoch sa ukladajú pomocou anonymného identifikátora používateľa a môžu sa použiť na zhrnutie profilu používania. Na tento účel je možné použiť súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené v cache prehliadača lokálneho prehliadača. Tieto cookies je možné použiť na rozpoznanie prehliadača návštevníka. Údaje zozbierané technológiou etracker sa nebudú používať na určenie osobnej identity návštevníka webových stránok a nebudú kompilované s osobnými údajmi týkajúcimi sa osoby, na ktorú sa vzťahuje pseudonym, pokiaľ to nie je osobitne dohodnuté s dotknutou osobou. Zhromažďovanie a ukladanie údajov môže byť kedykoľvek odvolané s ohľadom na budúce služby.

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo
Prof. Dr. Michael Süss, predseda
Dr. Jean Botti, člen
David Metzger, člen
Gerhard Pegam, člen
Alexey V. Moskov, člen
Geoffery Merszei, člen

Výkonná rada
Dr. Roland Fischer
výkonný riaditeľ

Jürg Fedier,
výkonný finančný riaditeľ

Anna Ryzhova,
výkonná riaditeľka ľudských zdrojov

Dr. Helmut Rudigier,
výkonný riaditeľ pre technológie

 

 

Adresa
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon
Churerstrasse 120
CH-8808 Pfäffikon SZ
Switzerland
info@oerlikon.com

Sídlo
Pfäffikon SZ, Freienbach
Obchodný register kantónu Schwyz, číslo spoločnosti CH-020.3.919.027-3
IČ DPH: CHE-116.316.811

 

Kontaktujte nás