\uf1ad

Imprint

Oerlikon Balzers Coating Slovakia s.r.o.
Priemyselný Park Veľká Ida 770
044 55 Veľká Ida
Slovakia
E-Mail: info.balzers.sk@oerlikon.com
Phone: +421 55 32 10714
Fax: +421 55 32107 80

Vložka číslo: 41700/V
VAT: SK2024164065

Splnomocnení: Marek Keher / Anita Kretovičová

Zodpovedný za obsah: Webmaster Oerlikon

Autorské právo
Kopírovanie alebo zdieľanie informácií, údajov, textov, obrázkov a grafiky na obchodné účely alebo na použitie na iných webových stránkach si vyžaduje predchádzajúci súhlas OC Oerlikon Management AG. Všetky osoby a situácie boli znovu prijaté aktérmi.

Na našej webovej stránke boli použité registrované značky, obchodné názvy, registrované dizajny a logá. Aj v jednotlivých prípadoch, keď sa objavia bez ich ochrannej známky, platia všetky právne predpisy a ustanovenia, vyžaduje sa predchádzajúci súhlas OC Oerlikon Management AG. Všetky osoby a situácie boli znovu prijaté aktérmi.

Otázky, návrhy a pripomienky
Prosím adresujte svoje otázky, návrhy alebo pripomienky na: info@oerlikon.com

Google Analytics:

Na tejto webovej lokalite sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako používatelia využívajú stránku. Informácie vytvorené súborom cookie o vašom využívaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. V prípade aktivácie anonymizácie IP spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná adresa IP odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu poskytovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu priradiť k iným údajom, ktoré spoločnosť Google vlastní. Môžete odmietnuť používanie súborov cookie výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a IP adresu) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

etracker:

Táto webová stránka využíva technológiu etracker (www.etracker.com) na zhromažďovanie údajov o správaní návštevníkov. Údaje sa zhromažďujú anonymne na použitie v marketingu a optimalizácii. Všetky údaje o návštevníkoch sa ukladajú pomocou anonymného identifikátora používateľa a môžu sa použiť na zhrnutie profilu používania. Na tento účel je možné použiť súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené v cache prehliadača lokálneho prehliadača. Tieto cookies je možné použiť na rozpoznanie prehliadača návštevníka. Údaje zozbierané technológiou etracker sa nebudú používať na určenie osobnej identity návštevníka webových stránok a nebudú kompilované s osobnými údajmi týkajúcimi sa osoby, na ktorú sa vzťahuje pseudonym, pokiaľ to nie je osobitne dohodnuté s dotknutou osobou. Zhromažďovanie a ukladanie údajov môže byť kedykoľvek revoked s ohľadom na budúce služby.

Kontaktujte nás