\uf1ad

Press releases (02/20/18) Oerlikon förvärvar det finska ytbeläggningsföretaget DIARC Technology Oy

Oerlikon förvärvar det finska ytbeläggningsföretaget DIARC Technology Oy Balzers, Liechtenstein, 20 februari 2018 – Oerlikon har förvärvat DIARC Technology Oy, ett företag som tillhandahåller ytbeläggning och tjänster i Finland. Förvärvet förbättrar Oerlikon Balzers teknikutbud för fordon- precisionskomponentindustrin och ökar företagets utbud av ytbehandlingar.

DIARC Technology Oy är ett finskt företag som grundades 1993. Företaget tillverkar tunnfilmsbeläggningar som förbättrar prestanda och livslängd för verktyg och precisionskomponenter. Företaget har för tillfället 16 anställda som utvecklar beläggningsteknikerna DIARC® FCAPAD (Filtered Cathodic Arc Plasma Accelerator Deposition) och förser kunderna med ta-C-strukturerad amorf diamant, funktionellt kol och metallisk nanokompositfilm, såväl som ultratäta metallnitrid- och metalloxidbeläggningar, samtliga vid mycket låg deponeringstemperatur på under 100º C.

Detta förvärv representerar nästa steg i Oerlikon Balzers strategi för att öka både tillväxten inom fordonsindustrin och serviceutbudet företaget tillhandahåller sina kunder. Utöver att förstärka Oerlikon Balzers avtryck i Finland tillhandahåller DIARC nya funktionella beläggningar för ytadaption, avancerade funktioner och ytskydd. Oerlikon Balzers kommer därför att kunna tillhandahålla ytterligare expertis och ett bredare utbud av ytbehandlingar till sina kunder i hela värden - inom forskning och utveckling, beläggningsservice, processutveckling och utrustning.

Förvärvet skrevs under 4 januari 2018 och offentliggjordes 19 februari. Förvärvet innebär att DIARC blir en del av en teknisk ledare inom ytlösningar med Oerlikon Balzers globala F&U och produktionsnätverk i ryggen. Det dagliga arbetet på den befintliga platsen, såväl som affärer och samarbeten med DIARCs kunder och samarbetspartners kommer att fortsätta som vanligt men nu som del av Oerlikon Balzers. Båda partnerna är överens om att inte offentliggöra förvärvspriset.

“DIARC erbjuder unika och innovativa ytlösningar till sina kunder i Europa, med stor expertis och erfarenhet. Som ett högt specialiserat serviceföretag på marknaden för verktyg och precisionskomponenter kommer DIARC att ytterligare utöka vårt utbud av ta-C-lösningar för fordonsindustrin och stärka vårt avtryck på den skandinaviska marknaden. Detta förvärv tillåter oss att ytterligare snabba på en global expansion av våra tjänster. DIARCs lösningar utgör ett perfekt komplement till vårt aktuella teknikutbud och beläggningar genom att introducera en ny ytteknik utöver dem vi redan erbjuder. Vi välkomnar DIARCs team av talangfulla och kunniga medarbetare”, sa Jochen Weyandt, Head of Business Unit Automotive Solutions, Oerlikon.

DIARCs anläggnings i Espoo, Finland

Efter att kontraktet framgångsrikt skrivits under (vänster till höger):

Markus Grammes - Innovationsprojektledare för ThinFilm Automotive, Oerlikon Balzers
Jonas Lundberg - General Manager på Oerlikon Balzers Sverige
Jukka Kolehmainen - Koncernchef för DIARC-Technology Oy
Klaus Schwebel - Global HR Business Partner för Affärsenheten Automotive Solutions, Oerlikon
Paula Kokare - Projektledare för M&A, Oerlikon
Avrath Chadha - Chef för affärsområdet ThinFilm Automotive, Oerlikon Balzers
Jochen Weyandt - Chef för affärsenhet Automotive Solutions, Oerlikon
Jürgen Becker - Teknisk chef för PVD ThinFilm Automotive, Oerlikon Balzers
Tapani Haikola - Direktör för DIARC-Technology Oy

För mer information, kontakta:

Alessandra Doëll
Head of Communications, Oerlikon Balzers
T +423 388 7500
F +423 388 5419
alessandra.doell@oerlikon.com

www.oerlikon.com/balzers

Tillbaka till översikten

Kontakta oss