\uf1ad

Press releases (10/05/17) Oerlikon Balzers förvärvar svenska ytbehandlingsspecialisten Primateria

Balzers, Liechtenstein, 5 oktober 2017 – Oerlikon har skrivit på ett avtal om förvärv av svenska ytbehandlingsspecialisten Primateria. Förvärvet kommer att utvidga och förbättra Oerlikon Balzers tekniker när det gäller för- och efterbehandlingar och ökar utbudet av ytbehandlingar.

Svenska Primateria grundades år 2004 av Mats Larsson och Rickard Gåhlin, specialiserat på för- och efterbehandlingslösningar för verktygsoptimering. Företaget sysselsätter just nu 15 anställda. Förvärvet utgör nästa steg i Oerlikon Balzers strategi för att växa på kuggskärningsmarknaden och för att förbättra servicenivån till kunderna. Oerlikon Balzers har ökat sin närvaro i Sverige med hjälp av Primaterias expertis och service och kommer att kunna erbjuda ännu mer know-how och ett bredare utbud av ytbehandlingar till kunder över hela världen. Samtliga service- och produkterbjudanden kommer till en början att finnas i Sverige och introduceras sedan på global nivå.

Avtalet skrevs under och förvärvet genomfördes den 29 september 2017. Förvärvet leder till att Primateria blir en global spelare på marknaden för ytbehandlingar och gör det möjligt för företaget att öka sin marknadsandel och närvaro över hela världen, i synnerhet inom kuggskärning. Den dagliga verksamheten på existerande filialer och Primaterias samarbete med kunder och samarbetspartners fortsätter som vanligt men som del av Oerlikon Balzers. Båda partnerna är överens om att inte offentliggöra förvärvspriset.

”Primateria har en fantastisk position på marknaden och erbjuder unika och innovativa för- och efterbehandlingslösningar till kunder i Sverige, grundat på stark know-how och kompetens inom tribologi. Primateria kan i egenskap av ett mycket specialiserat serviceföretag inom kuggskärning och tack vare deras expertis fortsätta stärka vår position på den nordiska marknaden. Detta förvärv gör det möjligt för oss att snabba på vår expansion och vår kompetens på global nivå vilket hjälper oss att fortsätta förbättra våra servicelösningar samt öka kvaliteten på våra ytbehandlingar”, säger Marc Desrayaud, Head of Oerlikon Balzers Industrial Solutions.

Oerlikon Balzers och Sandvik AB går skilda vägar på den svenska marknaden

I augusti, strax före förvärvet, beslöt Oerlikon Balzers och Sandvik AB gemensamt och i godo att gå skilda vägar efter nästan 30 år som joint venture och istället fortsätta verka självständigt på den nordiska marknaden. Det tidigare Oerlikon Balzers Sandvik Coating AB ägs nu därför till fullo av Oerlikon Balzers efter att ha tagit över Sandviks andelar i detta joint venture (49 %). Beslutet grundar sig på skiftningar och förändringar på den nordiska marknaden och anses vara den bästa strategiska lösningen inför framtiden. Oerlikon Balzers kommer att fortsätta stärka sin närvaro på de attraktiva och snabbt växande marknaderna för formande verktyg och precisionskomponenter. Båda anses vara segment med potential för snabb tillväxt.

”Vi kommer att fortsätta ett nära samarbete med Sandvik i Norden och över hela världen”, säger Marc Desrayaud. ”Samtidigt kommer Oerlikon Balzers att kunna verkställa sin egen strategi i Sverige och Finland, t.ex. när det gäller att fullt ut ägna sig åt förvärvet av Primateria.”

För mer information, kontakta:

Alessandra Doëll
Head of Communications, Oerlikon Balzers
T +423 388 7500
F +423 388 5419
alessandra.doell@oerlikon.com

www.oerlikon.com/balzers

Tillbaka till översikten

Kontakta oss