Choose your country / language

Högt slitageskydd och bevarade egenskaper för rostfritt stål tack vare en diffusionsprocess vid låg temperatur.

BALITHERM IONIT ST
BALITHERM IONIT ST
BALITHERM IONIT ST

Med den nya tillförlitliga BALITHERM IONIT ST diffusionsprocessen blir rostfritt stål slitageskyddat. Trots detta förblir det autensitiska och martensitiska stålet omagnetiskt, korrosions- eller syrabeständigt och livsmedelssäkert. Dessutom sker i princip ingen formförändring tack vare den låga temperaturen.

BALITHERM IONIT ST är därför perfekt för fordons- och livsmedelsindustrin:
I fordonsindustrin används höglegerat rostfritt stål för högt belastade komponenter. BALITHERM IONIT ST diffussionsprocessen förser sådana delar med ett beständigt slitageskydd samtidigt som det rostfria stålets funktioner förblir oförändrade.

I livsmedelsindustrin efterfrågas inte bara slitageskydd utan även förbättrade glidegenskaper. Naturligtvis är nitreringar med BALITHERM IONIT ST livsmedelssäkra*, liksom rostfritt stål.

  • Exceptionell hårdhet och slitagebeständighet
  • Bevarar korrosionsbeständigheten
  • Bevarar de icke-magnetiska egenskaperna
  • Ingen flagning
  • Väldigt goda glidegenskaper

*Kvalificerat för direktkontakt med livsmedel enligt Institute Prof. Kurz GmbH, Cologne, 2015

Specifications    
Used for Martensite Austensite
Microhardness (HV 0.01) > 1000 > 1000
Max. service temperature (° C)**** < 550 < 520
Surface color Grey Grey

Compound layer thickness [μm]

5 - 50 30 - 100

General remark All given data are approximate values, they depend on application, environment and test condition.

****Max. service temp. [°C] These are approximate values out of the field. Due to thermodynamic laws there is a dependency of pressure in application.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up