Choose your country / language

BALIQ TINOS avsevärt utöka livslängd med plastbearbetning på grund av hög hårdhet och enastående jämnhet.

BALIQ TINOS - transparent part of a vacuum cleaner
BALIQ TINOS - top of the charging unit for a mobile phone

Avsevärt utökad livslängd i plastbearbetning på grund av hög hårdhet och enastående jämn beläggningsyta.

  • Förbättrad slitstyrka
  • Hög processäkerhet
  • Ingen efterpolering nödvändig

Från fyllningshastighet till avformning - med BALIQ® TINOS kan bästa resultat med plastbearbetning uppnås under alla användningsförhållanden. Beläggningens höga hårdhet medför upp till 4 gånger bättre reptålighet jämfört med stål, medan S3p-beläggningsprocessen säkerställer ytterst jämna och homogena ytor.

Detta i sin tur leder till en förbättrad kvalitet av de producerade detaljerna med lägre underhållskostnader. BALIQ®  TINOS ett viktigt bidrag till optimering i alla steg med formsprutning och annan produktion av plastämnen.

BALIQ TINOS
Beläggningsmaterial TiN S3p
Beläggningens färg Guldgul
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 30 +/- 3
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.6
Inre spänning [GPa]*** 0.6
Max. driftstemp. [°C]**** 700
Nominell beläggningstjocklek [µm] 2 - 4
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up