Choose your country / language

BALIQ® MICRO TISINOS har alla de styrkor som krävs för effektiv tuff bearbetning upp till HRC 70.

Long tool lifetimes, even under the harshest conditions
TiSiN-based coating using Oerlikon Balzers S3p™ technology.

AlTiN/TiSiN-baserade BALIQ® MICRO TISINOS utgör ett komplement till den AlCrN-baserade produkten BALIQ® MICRO ALCRONOS och möjliggör mikrobearbetning av härdat stål med hårdhet mellan HRC 50 och 70. Exceptionellt slitstark även vid extrema användningstemperaturer och möjliggör en pålitlig tillverkning av även de finaste ytstrukturerna. Enastående ytkvalitet och problemfri spånavverkning ger en hög komponentkvalitet och eliminerar behovet av mekaniska efterbehandlingar som slipning eller kostsam polering.

Fördelar för er: lång verktygslivslängd, även under de svåraste förhållanden, en säker process och avsevärda kostnads- och tidsbesparingar.

  • En säker process
  • Passar väldigt fina ytstrukturer
  • Kräver ingen efterbehandling
  • Långa verktygslivslängder
BALIQ MICRO TISINOS
Beläggningsmaterial AlTiSiN-based
Beläggningsteknik S3p
Beläggningens färg bronze
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 38 +/-5
Max. driftstemp. [°C]**** 1000
Processtemperatur [°C] < 500
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up