Choose your country / language

BALIQ® MICRO ALCRONOS omdefinierar standarden för mikrobearbetning upp till 50 HRC

BALIQ MICRO ALCRONOS Micro tools
BALIQ MICRO ALCRONOS Ring

Mikroverktyg måste ha perfekt släta ytor för att spånavverkningen ska kunna ske felfritt och för att minska löseggsbildningen.

BALIQ® MICRO ALCRONOS, som tagits fram särskilt för att uppfylla kraven för mikroborrar och mikrofräsar, garanterar högsta möjliga släthet och felfrihet samtidigt som den ger en enastående vidhäftning. Eftersom det är en AlCrN-baserad beläggning är BALIQ® MICRO ALCRONOS dessutom väldigt slitstark när den utsätts för höga temperaturer och har i princip inga tendenser till påkladdning, inte ens med rostfritt stål eller andra svårbearbetade material. BALIQ®-beläggningens särskilda egenskaper eliminerar behovet av mekanisk efterbehandling.

  • Pålitlig och effektiv mikrobearbetning
  • Ingen efterbehandling krävs
  • Precis och högpresterande beläggning
  • Pålitlig produktion av kritiska och dyra komponenter
BALIQ MICRO ALCRONOS
Beläggningsmaterial AlCrN-based
Beläggningsteknik S3p
Beläggningens färg bright grey
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 37 +/-3
Max. driftstemp. [°C]**** 1100
Processtemperatur [°C] < 500
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up