Choose your country / language

BALIQ CRONOS skyddar dina formar även från aggressiva fyllmaterial genom extra tät beläggning.

BALIQ CRONOS - lower part of the charging cradle for a mobile phone

För att uppnå genomgående hög kvalitet i plastformning är många beslut viktiga vad gäller använd metod, komponentgeometri och materialval. Med hjälp av BALIQ® CRONOS ytskikt kan reptåligheten förbättras upp till 4 gånger. Samtidigt underlättas avformning betydligt och plastrester i form eller på kärna undvikas.

Som ett resultat av detta kan verktygen användas under mycket längre tid, produktionstakten ökas och/eller energiförbrukning minskas och underhållet underlättas avsevärt. Dessutom kan man se en tydlig förbättring i kvaliteten hos de formsprutade detaljerna, mycket tack vare den mycket jämna och fina ytan hos BALIQ® CRONOS.

  • Förbättrad avformning
  • Upp till 4 gånger bättre reptålighet
  • Ingen efterpolering behövs
BALIQ CRONOS
Beläggningsmaterial CrN S3p
Beläggningens färg Silver
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 21 +/- 3
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.5
Inre spänning [GPa]*** 0.5
Max. driftstemp. [°C]**** 700
Nominell beläggningstjocklek [µm] 2 - 4
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up