Choose your country / language

Den amorfa och vätefria kolbeläggning erbjuder en utmärkt kombination av hög hårdhet, låg friktion och låg grovhet.

Oerlikon Balzers amorfa och vätefria (a-C) BALIQ® CARBOS-kolbeläggning erbjuder en exceptionell kombination av hög hårdhet, låg friktion och låg grovhet.

BALIQ® CARBOS överträffar hydrogenerade DLC-beläggningar i många tekniska tillämpninar där kontakttryck och glidhastighet har en extrem samverkan. Tack vare en hög andel tetraedriska bindningar (50–60 %) erbjuder BALIQ® CARBOS väsentligt högre slitstyrka än DLC.

BALIQ CARBOS
Beläggningsmaterial a-C
Beläggningsteknik S3p
Beläggningens färg svart
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 30–40
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.1 - 0.2
Inre spänning [GPa]*** 0.1 - 0.2
Max. driftstemp. [°C]**** 350
Processtemperatur [°C] < 200
Nominell beläggningstjocklek [µm] 1,5–2,5
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up