Choose your country / language

Denna beläggning ökar bärkapaciteten, tillhandahåller nödvändig ythårdheten och förbättrar avsevärt motståndet hos den överlagrade, tribologiskt effektiva kolbeläggningen, vilket gör den perfekt lämpad för mjukare verktygsmaterial, som t.ex. rostfritt stål och titan.

Den perfekta beläggningen för maximal elasticitet beror till stor del på det verktygsmaterial som används. BALIQ® CARBOS STAR är utvecklad för mjukare verktygsmaterial, som t.ex. rostfritt stål och titan, eller verktygsmaterial som utsätts för kontinuerliga stötar, och den använder ett ytterligare kromnitridbaserat lager för att motstå extrema belastningar.

Denna modifierade beläggning ökar belastningskapaciteten, tillhandahåller nödvändig ythårdhet och förbättrar avsevärt motståndet hos den överlagrade och tribologiskt effektiva kolbeläggningen. BALIQ® CARBOS STAR erbjuder överlägsen tribologisk prestanda och är därför idealisk för komponenter som utsätts för extremt höga belastningar.

Hög friktion och slitage är de mest krävande utmaningarna i tillämpningar, som t.ex. motorer i racerbilar. När förare tänjer gränserna för vad deras racerbilar klarar av måste kritiska komponenter, som t.ex. kolvstift, kamaxlar och fingerföljare, leverera maximal prestanda och motstå extrema belastningar.

BALIQ CARBOS STAR
Beläggningsmaterial CrN / a-C
Beläggningsteknik S3p
Beläggningens färg svart
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 30–40
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.1 - 0.2
Inre spänning [GPa]*** 0.1 - 0.2
Max. driftstemp. [°C]**** 350
Processtemperatur [°C] < 200
Nominell beläggningstjocklek [µm] 2,5–4
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up