Choose your country / language

Den höga hårdhet och styrka som kännetecknar BALINIT® TURBINE ger ett enastående skydd mot abrasiv förslitning och erosion orsakad av fasta partiklar och vätskedroppar, och gör det idealiskt för precisionskomponenter under hög belastning, även vid hög värme.

Turbine Pro
Industrial Gas Turbine
Steam Turbines
Engine in flight

Den höga hårdhet och styrka som kännetecknar BALINIT TURBINE PRO ger ett enastående skydd mot abrasiv förslitning och erosion orsakad av fasta partiklar och vätskedroppar, och gör det idealiskt för precisionskomponenter under hög belastning, även vid hög värme.  Den färdiga produkten med beläggning har en extremt fin ytjämnhet (<0.1Raµm) utan någon efterbearbetning.

Beläggningar i familjen BALINIT TURBINE PRO använder en struktur i titanaluminiumnitrid (TiAlN) som ger ett optimalt förhållande mellan hög hårdhet och resttryckspänningar. Detta ger utmärkt prestanda, särskilt för högt belastade komponenter.

BALINIT TURBINE PRO kan appliceras på era komponenter i stål, superlegeringar och titan med minimal påverkan på utmattningslivslängden.

BALINIT TURBINE PRO
Beläggningsmaterial TiAlN
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg lilagrå
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 32 +/- 2
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** ~0.6
Inre spänning [GPa]*** ~0.6
Max. driftstemp. [°C]**** 700
Processtemperatur [°C] < 500
Nominell beläggningstjocklek [µm] 5 - 25
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up