Choose your country / language

TiAlN-beläggning med hög värmestabilitet som lämpar sig särskilt för precisionskomponenter som utsätts för hög belastning, och för ambitiösa metallformningsapplikationer.

BALINIT FUTURA NANO
BALINIT FUTURA NANO
BALINIT FUTURA NANO

Den höga hårdhet och styrka som kännetecknar BALINIT® FUTURA NANO ger ett enastående skydd mot abrasiv förslitning och erosion, och gör det idealiskt för precisionskomponenter under hög belastning, även vid hög värme.  Detta är också den främsta fördelen vid formsprutning av plast och för verktyg i HSS eller hårdmetall.

Strukturen i titanaluminiumnitrid (TiAlN) ger ett optimalt förhållande mellan hög hårdhet och resttryckspänningar. Detta ger utmärkt prestanda, särskilt för högt belastade komponenter och metallformningsverktyg.

För temperaturkänsliga komponenter finns BALINIT® FUTURA NANO ARCTIC med en beläggningstemperatur på endast 200 °C.

BALINIT FUTURA NANO
Beläggningsmaterial TiAlN
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg lilagrå
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 33 +/- 3
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** ~0.6
Inre spänning [GPa]*** ~0.6
Max. driftstemp. [°C]**** 900
Processtemperatur [°C] 500
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up