Choose your country / language

BALINIT® DURANA är en beläggning med en kombination av AlTiN-baserade skikt och TiSiXN-skikt som är utvecklade för krävande bearbetningsoperationer, såsom konisk kuggskärning, fräsning och borrning.

BALINIT DURANA - The versatile coating for demanding machining
BALINIT DURANA - versatile coating for stick blades
BALINIT DURANA - versatile coating for endmills
BALINIT DURANA - versatile coating for drills
BALINIT DURANA - versatile coating for reamers

Alltmer komplexa komponentgeometrier, nya material och de höga kraven på exakthet utgör särskilda utmaningar för skärverktygen inom modern maskinteknik. Konsekvenserna av de mekaniska och termiska påfrestningarna är snabbare nötning, ökad risk för flisning och sprickbildning på skärande verktyg, vilket förkortar livslängden och minskar produktiviteten. För att möta dessa utmanande bearbetningskrav har Oerlikon Balzers utvecklat den mångsidiga beläggningen BALINIT® DURANA:

  • Den skräddarsydda kombinationen av skiktstruktur och egenskaper leder till en avsevärd minskning av nötande slitage och därmed till en verktygslivslängd över genomsnittet.
  • Kombinationen av AlTiN-baserade skikt och TiSiXN-skikt ger BALINIT® DURANA en hög grad av duktilitet och enastående slitstyrka, även vid extrema driftstemperaturer, vilket resulterar i enormt förbättrad prestanda vid krävande maskinbearbetning.
BALINIT DURANA
Beläggningsmaterial AlTiN / TiSiXN
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg brons
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 37 ± 3
Max. driftstemp. [°C]**** 1000
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up