Choose your country / language

BALINIT® DURANA är en beläggning med en kombination av AlTiN-baserade skikt och TiSiXN-skikt som är utvecklade för krävande bearbetningsoperationer, såsom konisk kuggskärning, fräsning och borrning.

BALINIT DURANA - The versatile coating for demanding machining
BALINIT DURANA - versatile coating for stick blades
BALINIT DURANA - versatile coating for endmills
BALINIT DURANA - versatile coating for drills
BALINIT DURANA - versatile coating for reamers

Alltmer komplexa komponentgeometrier, nya material och de höga kraven på exakthet utgör särskilda utmaningar för skärverktygen inom modern maskinteknik. Konsekvenserna av de mekaniska och termiska påfrestningarna är snabbare nötning, ökad risk för flisning och sprickbildning på skärande verktyg, vilket förkortar livslängden och minskar produktiviteten. För att möta dessa utmanande bearbetningskrav har Oerlikon Balzers utvecklat den mångsidiga beläggningen BALINIT® DURANA:

  • Den skräddarsydda kombinationen av skiktstruktur och egenskaper leder till en avsevärd minskning av nötande slitage och därmed till en verktygslivslängd över genomsnittet.
  • Kombinationen av AlTiN-baserade skikt och TiSiXN-skikt ger BALINIT® DURANA en hög grad av duktilitet och enastående slitstyrka, även vid extrema driftstemperaturer, vilket resulterar i enormt förbättrad prestanda vid krävande maskinbearbetning.
Superior resistance against abrasive wear Optimised layer structure: a combination of high ductility of the AlTiN-based layer and outstanding wear resistance of the outermost TiSiXN layer
Minimised chipping Tailored combination of the coating structure and properties contributes to increased toughness of cutting edge
Significantly reduced crack formation Defined stress profile in the coating significantly reduces crack formation and propagation during alternating thermal loads
Protection of the cutting edge from high temperatures and oxidation BALINIT® DURANA provides outstanding protection against oxidation even at high temperatures

 

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up