Choose your country / language

Utrustningars komponenter som t.ex. keramiska tätningsskivor i kranar, pneumatiska ventiler, keramiska axlar och lager i pumpar utsätts för extrem belastning under drift. För att utrustningen ska fungera på ett tillförlitligt sätt under längre tid måste deras komponenter skyddas mot slitage under höga driftsbelastningar vid höga temperaturer. Den vätefria hårda kolbeläggningen BALINIT® MILUBIA med ta-C-struktur uppfyller dessa krav, även vid torrkörning när andra beläggningar nått sin gräns.

BALINIT MILUBIA coated
BALINIT MILUBIA coating for rotary pumps
BALINIT MILUBIA

Utrustningars komponenter som t.ex. keramiska tätningsskivor i kranar, pneumatiska ventiler, keramiska axlar och lager i pumpar utsätts för extrem belastning under drift. För att utrustningen ska fungera på ett tillförlitligt sätt under längre tid måste dess komponenter skyddas mot slitage under höga driftsbelastningar vid höga temperaturer. Den vätefria hårda kolbeläggningen BALINIT® MILUBIA med ta-C-struktur uppfyller dessa krav, även vid torrkörning när andra beläggningar nått sin gräns.

BALINIT® MILUBIA är extremt hård och har en väldigt låg friktionskoefficient. Tack vare den låga beläggningstemperaturen (< 100 °C) kan den till och med appliceras på komponenter som är tillverkade av värmekänsligt material, som t.ex. stål som härdats vid låg temperatur, aluminiumlegeringar och till och med plast.

BALINIT MILUBIA
Beläggningsmaterial ta-C
Beläggningsteknik Filtered Arc
Beläggningens färg svart
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 35-50
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.1 - 0.2
Inre spänning [GPa]*** 0.1 - 0.2
Max. driftstemp. [°C]**** 450
Processtemperatur [°C] < 100
Nominell beläggningstjocklek [µm] 0.5 – 2
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up