Choose your country / language

Den idealiska beläggningen för bearbetning av ickejärnlegeringar, formsprutning och bearbetning av plastmaterial.

BALINIT® HARD CARBON används för bearbetning av ickejärnlegeringar. Beläggningen är tunn, slät och har en hög hårdhetsgrad vilket gör den idealisk för bearbetning av aluminiumlegeringar och andra ickejärnlegeringar som koppar, silver eller guld, GFRP, CFRP och organiska material.

Verktygstillverkare såväl som slutanvändare i fordonsindustrin, plast- pressindustrin - alla drar de nytta av ett antal fördelaktiga egenskaper:

  • Hög termisk stabilitet
  • Skarpare skäreggar än med diamantbeläggningar
  • Enastående slitageskydd
  • Utmärkta tribologiska egenskaper
  • Biokompatibel
BALINIT HARD CARBON
Beläggningsmaterial ta-C
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg svart regnbåge
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 50-60
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.1-0.2
Inre spänning [GPa]*** 0.1-0.2
Max. driftstemp. [°C]**** 500
Processtemperatur [°C] < 150
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up