Choose your country / language

Extra tät och slät kromnitridbeläggning för bearbetning av plast och medicinska applikationer.

BALINIT CROVEGA coated

Högt slitageskydd kombinerat med god korrosionsbeständighet gör BALINIT® CROVEGA till en mycket efterlängtad lösning för släta ytor. Beläggningens vidhäftning och hårdhet är högre än med hårdkrom samtidigt som oxidationsbeständigheten är likvärdig.

Livsmedelsneutrala CROVEGA är extra tät och slät, och därför idealisk för formsprutningsformar och andra högpolerade formar.

  • Extra tät och slät 
  • Väldigt korrosionsbeständig
  • Livsmedelsneutral
BALINIT CROVEGA
Beläggningsmaterial CrN
Beläggningsteknik Sputter
Beläggningens färg silvergrå
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 18+/-3
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** ~0.5
Inre spänning [GPa]*** ~0.5
Max. driftstemp. [°C]**** 700
Processtemperatur [°C] < 250
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up