Choose your country / language

En innovativ lösning för slitageskydd som ökar produktiviteten och effektiviteten vid plastbearbetning, även med stora komponenter.

BALINIT CROMA / CROMA PLUS

Oavsett om det gäller formsprutning, extrudering eller formblåsning är det endast högkvalitativa ytor som kan garantera optimal tillverkningsproduktivitet och effektivitet. BALINIT® CROMA och BALINIT® CROMA PLUS är därför det bästa valet för en lyckad plastbearbetning, även för stora komponenter.

CROMA och CROMA PLUS minskar kostnaderna för utrustning, produktion och underhåll, vilket gör dem till de ideala beläggningarna för fönsterkarmar i PVC och för plastextrudering, liksom för gummibearbetning.

  • Extremt hög skikthårdhet 
  • Låg friktionskoefficient
  • Utmärkt vidhäftning
  • Ökad produktivitet, ekonomisk effektivitet och pålitlighet
  • Beläggning av stora komponenter
BALINIT CROMA
Beläggningsmaterial CrN
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg silvergrå
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 25+/-3
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** ~0.5
Inre spänning [GPa]*** ~0.5
Max. driftstemp. [°C]**** 700
Processtemperatur [°C] 500
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
BALINIT CROMA PLUS
Beläggningsmaterial CrN + OX
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg regnbåge
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 25+/-3
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** ~0.5
Inre spänning [GPa]*** ~0.5
Max. driftstemp. [°C]**** 700
Processtemperatur [°C] 500
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up